Contact

Voor al uw vragen over proefzwemmen, lidmaatschap en zwemgroepen kunt u contact opnemen met onze secretaris:

Arie de Jager

Kievit 11

5508 KZ  Veldhoven

Telefoon: 040-2953754  of  06- 51553149

Email: SecretariaatSTZ@gmail.com

 

Voor vragen over contributie kunt u terecht bij de penningmeester:

Rob van Vliet

Schans 15

5509 NM Veldhoven

Telefoon: 040-2537521 of 06-10324813

Email: PenningmeesterSTZ@gmail.com

Bankgegevens:

ING rekening: NL10 INGB 0003 4161 80 t.n.v. Stichting Therapeutisch Zwemmen